Tunel

InwestorASTALDI

Tunel zakopianki ma być częścią budowanej drogi ekspresowej S7 docelowo łączącej Rabkę-Zdrój na Podhalu z Gdańskiem.
Tunel jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. od strony północnej w miejscowości Naprawa.
Tunel będzie mieć 2,06 km długości, jest głównym elementem długiego na 3 km fragmentu Naprawa–Skomielna Biała. Do drążenia wykorzystano, po raz pierwszy w Polsce, metodę ADECO RS – w ten sposób powstało 1920 m prawej i 1922,5 m lewej nawy, a pozostałe części przewidziano w wykopie.